เงื่อนไขการจองห้องพัก


PARADISE POOL

เงื่อนไขการจองห้องพัก

 • ราคาดังกล่าวเป็น สกุลเงินไทยต่อห้องต่อคืน สำหรับห้องเตียงเดี่ยวและเตียงคู่
 • จำนวนผู้เข้าพักไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 ห้อง และเป็นเตียงเสริม
 • ราคาดังกล่าวรวมภาษี และค่าบริการแล้ว
 • สำหรับครอบครัว: เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถพักเตียงเดียวกับผู้ปกครองได้ โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม จำกัดจำนวนเด็ก 2 คน/ห้อง (ราคาอาหารเช้า 200 บาทสำหรับเด็ก 1 คน/คืน)
 • สำหรับเตียงเสริม: บุคคลที่ 3 ต้องเสียค่าเตียงเสริม 1,500 บาท ต่อ 1 คน/คืน (ราคาดังกล่าวรวมพร้อมอาหารเช้าแล้ว)
 • เวลาเข้าพัก: 14.00 Hrs. เวลาออก: 12.00 Hrs. (เที่ยง)
 • การยกเลิก: หากต้องการยกเลิกการเข้าพักต้องแจ้งก่อนวันเข้าพักและการคืนเงินจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
 • ยินดีรับบัตรเครดิต

ช่องทางการจองห้องพัก

ทางอินเตอร์เน็ต (Online Reservation)

เป็นวิธีการที่ปลอดภัย รวดเร็ว และง่ายดายที่สุด โดยเมื่อสำรองห้องพักผ่านทางระบบออนไลน์ ท่านสามารถตรวจสอบห้องพักว่าง และเลือกระยะเวลาในการเข้าพักที่ต้องการได้ทันที หากพบข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจองห้องพักออนไลน์ โดยส่งอีเมล์มาที่ reservation@aonang-paradise-resort.com

ทางโทรศัพท์ (Reservation by Phone)
โทร : +66 (0) 75 637 650-1
แฟ็กซ์: +66 (0) 75 637 652

ทางอีเมล์ (Reservation by direct email)

ส่งอีเมล์มาโดยตรงได้ที่ reservation@aonang-paradise-resort.com,Reservation by direct email

 • BOOK NOW!
  AT THE BEST PRICE

call us
book now