Aonang Paradise Resort

Krabi Hotel in Thailand. (Official Website)

"Don’t Think twice! Spend another day in Paradise"

สัมผัสบรรยากาศร่มรื่นริมทะเล!อ่าวนาง จ.กระบี่ ปลดปล่อยทุกจินตนาการแห่งการพักผ่อนที่อ่าวนางพาราไดส์ รีสอร์ท จ.กระบี่ อ่าวนางพาราไดซ์รีสอร์ท เป็นโรงแรมในกระบี่ที่ตั้งอยู่บริเวณอ่าวนาง อยู่ห่างจากชายหาดอ่าวนางเพียง400เมตร หรือใช้เวลาเดินเท้าเพียง5นาทีเท่านั้น อ่าวนางพาราไดซ์รีสอร์ทเป็นหนึ่งในโรงแรมอ่าวนางที่พร้อมให้บริการท่านด้วยห้องพัก สไตล์ทรอปปิคอลผสมผสานความร่วมสมัย เป็นที่พักอ่าวนางซึ่งออกแบบไว้อย่างลงตัวท่ามกลางธรรมชาติและต้นไม้นานาพันธ์

BOOK NOW!
AT THE BEST PRICE